Bahçe Aletleri

Bel (Küreği): Toprağı işlemeye yarayan uzun saplı, ucu sivri küreğe benzeyen alet.

Çapa: Toprağı işlemek için kullanılan araç.

Dirgen (Diğren): Ucu demirden yapılmış ot veya sap kaldırmaya yarayan çatal benzeri alet.

Fide Dikme Aleti

Kazma: Toprağı kazıp kaldırma, düzeltme vb. işlerde kullanılan ağaç saplı demir araç.

Keser: Tahta, ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı çelik araç.

Kürek: Toprak, gübre vb. malzemeleri atmaya, taşımaya yarayan uzun saplı araç.

Orak: Keskin bir bıçak ve buna bağlı saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı.

Tahra: Ağaç budamaya, odun kırmaya yarayan demir saplı alet.

Tırmık: İşlenmiş toprağın taşını, çöpünü temizlemek için kullanılan seyrek dişli alet.

Tırpan/Kosa: Uzun bir sapın ucuna tutturulan ekin ya da ot biçmeye yarayan uzun bıçak.