Hakkımızda

Tohur ?

Tohur bu yörede ürün ve gonca olmamış çiçek tomurcuğu anlamında kullanılıyor. Bizim tohuru seçmemizdeki sebep ise kışları yaptığımız zeytin hasadından geliyor. Zeytinliğimiz olmamasına karşın yöredeki zeytinliklerin o yılki mahsulünü satın alıp toplayıp sıktırıyoruz. Satın aldığımız bu mahsule tohurluk zeytin deniyor. Aynı tabir ceviz, incir vb. alanlarda da kullanılıyor.

Neler Yapıyoruz

İzmir’in Sefeihisar ilçesinde köy-banliyö geçişini yaşayan bir köyde bahçeli bir evde yaşıyoruz. Burada yerel bilgi, permakültür, fukuoka vb. yörede uygulanması mantıklı tüm yöntemleri deniyoruz ve gözlemliyoruz. Temel amaç ekolojiye uyum sağlayan, üretimi daim kılan, sürdürülebilir bir yaşam kurgulamak.

Türkçesi; ekiyoruz, biçiyoruz, kurutuyoruz, mayalıyoruz, tamir ediyoruz, kesiyoruz, dikiyoruz, çakıyoruz, sıvıyoruz …

Amaç

Bunları sizlerle paylaşmak, yazılı kaynak oluşturmak, kendimizi motive etmek, bilgilerimizi tekrar gözden geçirmek, sorgulamak, daha fazla okumak, gelişmek …

Önemli Not: Bitkisel ve hayvansal üretim açısından yapılan tüm uygulamalar iklim, toprak yapısı, su kaynakları, rakım, bakı ve bunlar gibi binlerce değişken dolayısıyla yöreden yöreye büyük farklılıklar gösterebilmektedir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki çiftçilik uzun yıllar yapılan iyi gözlemler sonucunda başarıya ulaşabilir.

Önemli olan yolda olmak, biz de daha başındayız 🙂