Sözlük

Bu sözlük site içi kullanımı kolaylaştırmak, terimlere hakim olmak ve yerel ağızlardaki sözcüklerin kaybolmaması amacıyla oluşturulmuştur.

 • Anız: Ekin biçildikten sonra tarlada kalan saplı kök.
 • Arık-Ark: Su yolu, fide veya sebze dikilen yer, karık.
 • Başak: Hasat sonrası geriye kalan ürünler, ekinlerin tanelerini taşıyan baş.
 • Cibre: Sıkılıp suyu alınan üzüm vb. meyvelerin posası.
 • Çelik: Kök salması ya da aşı amacıyla kesilmiş dal.
 • Çetir: Dikenli çalılıklardan oluşan insan eli değmemiş yer.
 • Çiy: Havadaki nemin gece serinliğiyle toprak, yaprak ya da herhangi bir yüzeyde oluşturduğu su damlaları.
 • Çırpak: Ağaçları çırpmak için kullanılan sopa, sırık.
 • Darı: Mısır.
 • Dayak: Bir şeyin yıkılmaması için dayanan ağaç, destek.
 • Delice: Yabani, aşılanmamış zeytin ağacı.
 • Dikmek: Yetiştirmek amacıyla bir bitkiyi toprağa yerleştirmek.
 • Don: Havanın sıfır dereceden aşağı düşmesiyle birlikte suların buz tutması.
 • Düven(Düğen): Harmanda buğdayın sapı ve tanesini ayırmaya yarayan, altında keskin taşları bulunan ve hayvanlar tarafından çekilen ağaç alet.
 • Ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum
 • Ekmek: Bir bitki yetiştirmek amacı ile tohumu toprağa atmak ya da gömmek.
 • Ellemek: Toplamak (zeytin için).
 • Fidan: Yeni yetişen ağaç veya ağaççık.
 • Fide: Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikmek için hazırlanan sebze veya çiçek.
 • Folluk: Tavukların yumurtlaması için hazırlanmış yer.
 • Gurk (olmak): Kuluçkaya yatmak (tavuklar için).
 • Herek: Genellikle sebzelere ve genç fidanlara destek olarak dikilen sırık.
 • İcar: Kira.
 • Karık: Bahçelerde sebze ekilen bölümler, ince su yolu, arık,ark.
 • Kesek: Belin ya da çapanın çıkardığı iri toprak parçası.
 • Kırağı: Havadaki nemin soğuk havalarda donmasıyla toprak, yaprak ya da herhangi bir yüzeyde oluşturduğu ince tabaka.
 • Kızışmak: Islaklık ve bakterilerin etkisi ile çürümek.
 • Koruk: Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm.
 • Kuru Duvar: Harç kullanılmadan örülen duvar.
 • Malç: Toprağın neminin korunması, veriminin artırılması ve yabancı otların baskılanması amacı ile toprak yüzeyine uygulanan malzeme tabakası.
 • Ortakçı: Ortakçılık yapan kimse, yarıcı.
 • Palandız: Ağaç köklerinden çıkan filiz, dip sürgünü, piç.
 • Pırnal (Piynar): Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı.
 • Piç: Ağaç köklerinden çıkan filiz, dip sürgünü, palandız.
 • Seki: Tarla ve bahçelerde genellikle kuru duvarlar yardımıyla oluşturulan basamak şeklindeki set.
 • Sergi: Genelde zeytin toplarken yere serilen çul, yaygı, yazgı.
 • Şaşırtmak: Daya iyi gelişmeleri için fide veya fidanların yerlerini değiştirmek.
 • Tav: Genellikle toprağın işlenebilecek duruma gelmesi, topraktaki nemin uygun seviyeye gelmesi. (toprağın tavına gelmesi)
 • Tezek: Yakacak olarak kullanılmak üzere kurutulmuş hayvan gübresi.
 • Tınaz: Dövülerek savrulmaya hazırlanan ekin yığını.
 • Tohur: Ürün, verim, daha gonca olmamış çiçek tomurcuğu.
 • Tohura vermek: Bahçenin sahibinin o yılki ürünü bir başkasına ağaç üzerinde satması.
 • Tohurcu: Bahçenin ya da tarlanın o yılki ürününü satın alıp, toplayacak kişi.
 • Viyol: Sebze tohumlarının çimlendirilmesi için yapılmış yuvaları bulunan fide kabı.
 • Yabancı ot: İnsan eliyle oluşturulan tarla veya bahçelerde istenmeyen, kültür bitkisi dışında kalan tüm bitkiler.
 • Yabani ot: Herhangi tarım yapılmayan bir alanda kendiliğinden gelişen bitkiler.
 • Yarıcı: Tarlayı eken, bakan ve ürünün yarısını alan ortak.
 • Yatak / Tohum Yatağı: Tohumların çimlenmesine ve kök gelişimine olanak sağlayan toprak ya da benzeri ortam.
 • Yaygı: Genelde zeytin toplarken yere serilen çul, yazgı, sergi.
 • Yazgı: Genelde zeytin toplarken yere serilen çul, yaygı, sergi.

Not: Burada kullanılan sözcükler İzmir-Seferihisar yöresinden edinilmiştir, yöreden yöreye farklılık gösterebilmektedir.

Kaynaklar